ETKiNLiKLER

İNGİLİZCE

İngilizce eğitimimizde amaç, İngilizce’yi ders olarak öğretmek değil ikinci bir dil olarak benimsetmektir.

Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre, çok daha yüksektir. Özellikle okul öncesi eğitimde, ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır.

Yapılan pek çok araştırmayla, okul öncesinde müzik ile öğretmenin, bilgileri öğrencilerin hafızalarına daha kolay kaydetmelerine yardımcı olduğu, müzik ile yapılan yabancı dil öğretiminin diğer ezbere dayalı klasik öğretme yöntemlerine göre daha etkili olduğu ve müzik ile yapılan öğretim sonucu, verilmek istenilen bilgilerin çocuklar tarafından daha iyi öğrenildiği sonucuna varılmıştır. Bizler bu araştırmaları temel alıyor ve tecrübeli eğitmenlerimizle okulumuzda soyut kavramlar yerine çocukların kendi yaşantılarından hareket ederek, yabancı dili anlamlı bir bütün halinde sunmayı, çocuklara İngilizce’yi doğal ortamlarında hikayeler, resimli kartlar- çeşitli objelerle oynanan oyunlar, hareketler ve başka çeşitli aktivitelerinin yardımıyla MÜZİK ile bütünleştirip yaşayarak ve eğlenerek öğretmeyi amaçlıyoruz.

Menü

Facebook
Twitter